Services

Katika kuhakikisha miradi ya maji ya Ruvu Juu na Ruvu Chini inakamilika kwa wakati,Bodi ya DAWASA imefanya ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi na ulazaji wa mabomba katika mitambo ya maji ya Ruvu Juu na Ruvu Chini inayotekelezwa chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Majisafi na Majitaka katika mkoa wa Dar es Salaam na Miji ya mkoa wa Pwani.

Katika kuhakikisha miradi ya maji ya Ruvu Juu na Ruvu Chini inakamilika kwa wakati,Bodi ya DAWASA imefanya ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi na ulazaji wa mabomba katika mitambo ya maji ya Ruvu Juu na Ruvu Chini inayotekelezwa chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Majisafi na Majitaka katika mkoa wa Dar es Salaam na Miji ya mkoa wa Pwani.

Katika kuhakikisha miradi ya maji ya Ruvu Juu na Ruvu Chini inakamilika kwa wakati,Bodi ya DAWASA imefanya ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi na ulazaji wa mabomba katika mitambo ya maji ya Ruvu Juu na Ruvu Chini inayotekelezwa chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Majisafi na Majitaka katika mkoa wa Dar es Salaam na Miji ya mkoa wa Pwani.